Par kompāniju

C.T.Co ir uz Eiropu orientēts IT risinājumu un pakalpojumu sniedzējs, kas atrodas Latvijā (ES) un jau 20 gadus sadarbojas ar lielākajām pasaules kompānijām.

Kā viens no lielākajiem pētniecības un attīstības uzņēmumiem Latvijā C.T.Co kļuva par vismodernāko un uzticamāko IT uzņēmumu tirgū. Com Tec Co Group Int (tehnoloģiju grupa, kas sniedz IT konsultāciju pakalpojumus un inovatīvus risinājumus globāliem uzņēmumiem un finanšu iestādēm) izvēlējās mūsu kompāniju par stratēģisku partneri. 20 gadu garumā C.T.Co pierādīja, ka var būt viens no uzticamākajiem pētniecības un attīstības pakalpojumu sniedzējiem saviem partneriem un klientiem.

Mūsu uzņēmums ir apņēmies uzturēt augstus kvalitātes standartus, izmantojot out-of-the-box pieeju, pieredzējušo komandu zināšanas, inovācijas un vairāk nekā desmit gadu pieredzi šajā jomā.

C.T.Co ir līderis lietišķo lietojumprogrammu izstrādes jomā, saglabājot ilgtermiņa uzticamas attiecības ar cienījamajiem Eiropas un starptautiskajiem uzņēmumiem kopš 1999. gada. Uzņēmums ir veiksmīgi izstrādājis un piegādājis lietojumprogrammas pasaules līmeņa organizācijām.

 

C.T.Co Trauksmes celšanas noteikumi

Trauksmes celšanas noteikumi

 

C.T.Co Kvalitātes un darbības politika

C.T.Co vīzija ir kļūt par pasaules līmeņa līderi programmatūras izstrādē un būt par risinājumu sniedzēju augstākā līmeņa uzņēmumiem pārapdrošināšanas, apdrošināšanas un finanšu pakalpojumu nozarēs.

C.T.Co sniedz pakalpojumus un produktus, kas konsekventi atbilst un pārsniedz mūsu klientu vēlmes un specifikācijas.

C.T.Co nepārtraukti uzlabo pakalpojumu, produktu un procesu kvalitāti un drošību, lai mūsu klientiem sniegtu visaugstākās vērtības risinājumus to pilnīgai apmierināšanai.

C.T.Co uztur izcilas attiecības ar klientiem, darbiniekiem, akcionāriem, partneriem un sabiedrību, lai saglabātu uzņēmuma reputāciju un nostiprinātu tā zīmolu.

Ar izcilas kvalitātes pakalpojumiem un produktu piegādi klientiem, C.T.Co nodrošina pārliecinošu nākotni darbiniekiem un akcionāriem.

Apstiprinājuma datums: 31.05.2019

Kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts (ISO 9001:2015)
Sertifikāta Nr.: 192319-2015-AQ-LVA-FINAS
Derīgs:05.01.2022. – 04.01.2025
Sākotnējais izdošanas datums: 05.01.2004

 

C.T.Co Informācijas drošības pārvaldības politika

Būdams vadošais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares dalībnieks, esam atbildīgi par uzticamu, drošu un nepārtrauktu rezultātu nodrošināšanu visos C.T.Co uzņēmējdarbības aspektos, tostarp drošības pārvaldībā.

C.T.Co kā IKT nozares eksperts ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi un īstenojot labākās nozares prakses, ir ieviesis drošības sistēmu, kas balstīta uz ISO/IEC 27001 Informācijas drošības vadības sistēmu.

Uzņēmumu informācijas sistēmas un datubāzes, kurās tiek glabāts intelektuālais īpašums, kā arī cita ar publisko informāciju nesaistīta informācija ir būtiski resursi, kas rada priekšrocību C.T.Co ilgspējīgai dzīvotspējai.

Viens no C.T.Co galvenajiem mērķiem ir nodrošināt datu integritāti, konfidencialitāti un pieejamību.

C.T.Co. nodrošina pastāvīgu informācijas drošības pārvaldības politikas, pamatnostādņu un noteikumu īstenošanu un atjaunināšanu, ieskaitot to, kas saistīti ar risku/apdraudējumu uzraudzību, novērtēšanu un preventīvajām darbībām, lai nodrošinātu atbilstību, sniedzot augstvērtīgus pasaules līmeņa pakalpojumus.

Informācijas drošības pārvaldības sistēmas sertifikāts (ISO/IEC 27001: 2013)
Sertifikāta Nr.: 88824
Derīgs līdz: 31.10.2025
Sākotnējais izdošanas datums: 13.12.2017

 

C.T.Co Energopārvaldības politika

Īstenojot Energopārvaldības sistēmu, uzņēmums plāno nepārtrauktu procesu pilnveidošanu un nodrošina nepieciešamos resursus, lai sasniegtu mērķus un energouzdevumus enerģijas izmantošanas, patēriņa un energoefektivitātes ziņā.

Strādājot ar piegādātājiem un veicot ieguldījumus, uzņēmums atbalsta iepirkumus un projektēšanas aktivitātes, kas ņem vērā energosnieguma uzlabošanu.

Energopārvaldības sistēmas darbības un uzlabošanas jomā mēs esam apņēmušies:

  • ievērot visus piemērojamos tiesību aktus, kā arī citas noteiktās prasības attiecībā uz enerģijas izmantošanu, patēriņu un energoefektivitāti;
  • izvirzīt mērķus un energouzdevumus, kas vērsti uz enerģijas patēriņa samazināšanu, un regulāri tos pārskatīt;
  • veicināt mūsu darbinieku iesaistīšanos, kā arī veikt nepieciešamo apmācību un informācijas apmaiņas pieejamību, lai nodrošinātu, ka katrs darbinieks ir informēts par sava darba ietekmi uz energoefektivitāti;
  • lēmumu pieņemšanā visos līmeņos ņemt vērā to iespējamo ietekmi uz enerģijas izmantošanu, patēriņu un energoefektivitāti;
  • ilgtspējīgi un racionāli izmantot enerģijas resursus tādā apjomā, kāds nepieciešams uzņēmuma darba vides uzturēšanai un sniegto pakalpojumu nodrošināšanai.

Tādējādi mēs esam apņēmušies nepārtraukti uzlabot energosniegumu un Energopārvaldības sistēmu.

Apstiprinājuma datums: 24.04.2023

 

Energopārvaldības sistēmas sertifikats (ISO 50001:2018)
Sertifikāta numurs: 250498-2017-AE-LVA-FINAS
Derīgs: 01.12.2023 - 30.11.2026
Sākotnējais izdošanas datums: 30.11.2017